Healsens - Discover your health risks, get insights for longevity | Product Hunt

Gebruiksduur

Inleiding

Van kracht vanaf 26 februari 2022

DezeServicevoorwaarden (deze “Overeenkomst”) is een wettelijke overeenkomst tussen u (“u”) en Healsens B.V, een bedrijf naar Nederlands recht (“Bedrijf”, “wij” of “ons”) voor het gebruik van de mobiele applicatie van Healsens, de servers die door de applicatie worden gebruikt, de computerbestanden die op dergelijke servers zijn opgeslagen en alle gerelateerde services, functies en inhoud die door het bedrijf worden aangeboden (gezamenlijk de “app”).

AANVAARDING VAN DE OVEREENKOMSTOF THE AGREEMENT

Door de app te maken, te downloaden, te openen of te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van deze overeenkomst accepteert en ermee instemt gebonden te zijn. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, MAG U GEEN TOEGANG TOT OF GEBRUIK MAKEN VAN DE APP. 

We kunnen deze Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen. We zullen u per e-mail, via de app of door u een nieuwe versie van de overeenkomst te presenteren die u kunt accepteren als we wijzigingen aanbrengen die uw rechten wezenlijk veranderen. Als u de app blijft gebruiken na de ingangsdatum van een bijgewerkte versie van de overeenkomst, geeft u aan dat u akkoord gaat met de gewijzigde overeenkomst.

BEPERKTE LICENTIE VOOR DE APP

We verlenen u een persoonlijke, wereldwijde, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om de App te downloaden, te openen en te gebruiken voor alle doeleinden die in overeenstemming zijn met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Alle rechten, aanspraken en belangen in en op de App die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst worden verleend, zijn voorbehouden aan het Bedrijf. 

Als u de software, titel, handelsnaam, handelsmerk, servicemerk, logo, domeinnaam en/of enige andere identificatie met opvallende merkkenmerken of andere inhoud die eigendom is van het Bedrijf, van het Bedrijf wilt gebruiken, moet u vooraf schriftelijke toestemming van het Bedrijf verkrijgen . Toestemmingsverzoeken kunnen worden verzonden naar contact@healsens.com.

GEBRUIK VAN DE APP

U mag de App alleen gebruiken voor geautoriseerde, acceptabele en wettige doeleinden. Als voorwaarde voor het gebruik van de App stemt u ermee in de App niet te gebruiken voor doeleinden die door deze Overeenkomst verboden zijn. U bent verantwoordelijk voor al uw activiteiten in verband met de App en u dient zich te houden aan alle lokale, staats-, nationale en internationale wet- en regelgeving en alle toepasselijke regelgevingscodes.

 U stemt ermee in dat als u een van de volgende acties onderneemt, u deze overeenkomst wezenlijk schendt, en u stemt ermee in dat u NIET: rechten op de App doorverkopen, verhuren, leasen, uitlenen, in sublicentie geven, distribueren of anderszins overdragen; de App wijzigen, reverse-engineeren, decompileren of demonteren; kopiëren, aanpassen, wijzigen, wijzigen, vertalen of afgeleide werken van de App maken zonder de schriftelijke toestemming van het Bedrijf; andere personen toestaan de App te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot gedeeld gebruik via een netwerkverbinding, behalve onder de voorwaarden van deze Overeenkomst; omzeilen of uitschakelen van enige technologische functies of maatregelen in de App ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten; de app gebruiken in een poging tot, of in combinatie met, een apparaat, programma of dienst die is ontworpen om technologische maatregelen te omzeilen die worden gebruikt om de toegang tot of de rechten in een inhoudsbestand of ander werk te controleren dat wordt beschermd door de auteursrechtwetten van enig rechtsgebied ; de App gebruiken of openen om gegevens te verzamelen op een manier die wordt gebruikt of bruikbaar is voor een concurrerend product of een concurrerende dienst;

uw account gebruiken om commerciële advertenties te adverteren, te vragen of te verzenden, inclusief kettingbrieven, ongewenste e-mail of herhaalde berichten naar wie dan ook; iemand nadoen; uw account gebruiken om illegaal gedrag te vertonen; uploaden om communicatie te verzenden die inbreuk maakt op of inbreuk maakt op de rechten van een partij, inclusief intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten; 

onze rechten, de rechten van andere gebruikers of derden schenden of schenden, inclusief intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, publiciteitsrechten of andere eigendomsrechten media van welke aard dan ook uploaden die uitingen van haat, misbruik, aanstootgevende beelden of gedragingen, obsceniteiten, pornografie, expliciet seksueel materiaal of ander materiaal bevatten dat aanleiding kan geven tot enige civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder toepasselijke wet- of regelgeving of dat anderszins in strijd kan zijn met deze Overeenkomst en het Privacybeleid van het Bedrijf; of materiaal uploaden dat softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma’s bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of deze website te onderbreken, te vernietigen of te beperken. enig ander gebruik van de App inhouden dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze Overeenkomst. Elk dergelijk verboden gebruik beëindigt onmiddellijk uw licentie om de App te gebruiken.

PRIVACYBELEID

Door deze overeenkomst te accepteren, accepteert u ook de voorwaarden van ons privacybeleid, dat een integraal onderdeel is van deze overeenkomst. U dient zich ervan bewust te zijn dat deze app niet bedoeld of ontworpen is om kinderen onder de 13 jaar aan te trekken. 

We verzamelen geen persoonlijke gegevens van personen waarvan we weten dat het een kind onder de 13 jaar is. Als u een inwoner van de Europese Unie bent, moet u ten minste 16 jaar oud zijn om de App te mogen gebruiken. Behalve voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving, staan we het gebruik van de app niet toe aan inwoners van de Europese Unie jonger dan 16 jaar.

BEVEILIGING

U mag de App niet downloaden, openen of gebruiken op een manier die de werking van de App verstoort, belemmert of anderszins verstoort. Het is onder deze Overeenkomst uitdrukkelijk verboden om de App, zijn componenten en code te decompileren, te reverse-engineeren of anderszins binnen te dringen.

BEPERKTE LICENTIE VOOR DE APP

Wij verlenen u een persoonlijke, wereldwijde, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van de App voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Alle rechten, aanspraken en belangen in en op de App die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst worden verleend, zijn voorbehouden aan het Bedrijf. Als u de software, titel, handelsnaam, handelsmerk, servicemerk, logo, domeinnaam en/of enige andere identificatie met opvallende merkkenmerken of andere inhoud die eigendom is van het Bedrijf, van het Bedrijf wilt gebruiken, moet u schriftelijke toestemming van het Bedrijf verkrijgen. 

Toestemmingsverzoeken kunnen worden verzonden naar contact@healsens.com. Om enige twijfel te voorkomen: het Bedrijf is eigenaar van alle tekst, afbeeldingen, foto’s, audio, video, locatiegegevens en alle andere vormen van gegevens of communicatie die het Bedrijf maakt en beschikbaar stelt in verband met de App, inclusief maar niet beperkt tot visuele interfaces, interactieve functies, afbeeldingen, ontwerp en de compilatie van geaggregeerde beoordelingen van gebruikers en alle andere elementen en componenten van de app. 

Behalve zoals hierin uitdrukkelijk en ondubbelzinnig bepaald, verlenen wij u geen expliciete of impliciete rechten, en alle rechten in en op de app en de inhoud van het bedrijf blijven bij ons.

GEEN DISCLAIMER VAN MEDISCHE DIENSTEN

HET BEDRIJF IS GEEN GELICENTIEERDE MEDISCHE ZORGVERLENER EN DE APP IS NIET BEDOELD OM PROFESSIONEEL MEDISCH ADVIES TE VERVANGEN OF ENIGE ZIEKTE OF MEDISCHE AANDOENING TE DIAGNOSE, TE BEHANDELEN OF TE BEHEREN. RAADPLEEG EEN BEVOEGDE ARTS OF EEN ANDERE GEKWALIFICEERDE ZORGVERLENER VOORDAT U BESLISSINGEN NEMT OF MAATREGELEN ONDERNEEMT DIE VAN INVLOED KUNNEN ZIJN OP UW GEZONDHEID EN VEILIGHEID.

 NEGEER NOOIT PROFESSIONEEL MEDISCH ADVIES OF STEL HET ZOEKEN NOOIT UIT DOOR IETS DAT U HEBT GELEZEN IN VERBAND MET DE APP. RAADPLEEG ALTIJD UW ZORGPROFESSIONAL ALS U VRAGEN OF ZORGEN HEBT OVER UW GEZONDHEID OF GEZONDHEID OF ERVAREN ENIGE VERANDERINGEN IN UW TOESTAND OF GEZONDHEIDSSTATUS. ALS U DENKT DAT U EEN MEDISCH NOODGEVAL HEBT, BEL DAN ONMIDDELLIJK 911 OF GA NAAR DE DICHTSTBIJZIJNDE OPEN RUIMTE VOOR NOODGEVALLEN. WIJ WIJZEN AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR FOUTEN OF WEGLATINGEN, VOOR ONBEDOELDE TECHNISCHE ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN IN DE GELEVERDE MATERIALEN.

GARANTIEVERKLARING

Het Bedrijf beheert en exploiteert de App vanaf verschillende locaties en verklaart niet dat de App geschikt of beschikbaar is voor gebruik op alle locaties. De App of bepaalde functies ervan zijn mogelijk niet beschikbaar op uw locatie of kunnen per locatie verschillen. DE APP WORDT GELEVERD “AS IS”, “ZOALS BESCHIKBAAR” EN WORDT GELEVERD ZONDER ENIGE VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN EIGENDOM, NIET-INBREUKMAKENDHEID, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN ALLE GARANTIES IMPLICIET DOOR EEN CURSUS VAN PRESTATIE OF HANDELSGEBRUIK, DIE ALLE UITDRUKKELIJK WORDEN AFGEWEZEN, BEHALVE VOOR ZOVER WETTELIJK VEREIST. HET BEDRIJF EN ZIJN DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS, PARTNERS EN CONTENT PROVIDERS GARANDEREN NIET DAT: (A) DE APP VEILIG OF BESCHIKBAAR ZAL ZIJN OP EEN BEPAALD TIJDSTIP OF EEN BEPAALDE LOCATIE; (B) EVENTUELE DEFECTEN OF FOUTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; (C) ALLE INHOUD OF SOFTWARE DIE BESCHIKBAAR IS OP OF VIA DE APP VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN; OF (D) DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE APP VOLDOEN AAN UW EISEN. UW GEBRUIK VAN DE APP IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO. IN SOMMIGE STATEN/LANDEN ZIJN BEPERKINGEN OP IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

LIMITATION OF LIABILITY

IN NO EVENT SHALL THE COMPANY, ITS OFFICERS, DIRECTORS, AGENTS, AFFILIATES, EMPLOYEES, ADVERTISERS, OR DATA PROVIDERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF USE, LOSS OF PROFITS, OR LOSS OF DATA) WHETHER IN AN ACTION IN CONTRACT, TORT (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO NEGLIGENCE), EQUITY OR OTHERWISE, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTED WITH THE USE OF THIS APP. 

IN NO EVENT WILL THE COMPANY’S TOTAL LIABILITY ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THESE TERMS OR FROM THE USE OF OR INABILITY TO USE THE APP EXCEED THE AMOUNTS YOU HAVE PAID TO THE COMPANY FOR USE OF THE APP OR ONE HUNDRED DOLLARS ($100) IF YOU HAVE NOT HAD ANY PAYMENT OBLIGATIONS TO THE COMPANY, AS APPLICABLE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THE COMPANY, OR ANY THIRD PARTIES MENTIONED ON THE APP ARE NOT LIABLE FOR ANY PERSONAL INJURY, INCLUDING DEATH, CAUSED BY YOUR USE OR MISUSE OF THE APP.

GEBRUIK VAN MOBIELE APPARATEN

Houd er rekening mee dat de normale tarieven en vergoedingen van uw provider, zoals sms- en datakosten, nog steeds van toepassing zijn als u de app op een mobiel apparaat gebruikt.

HANDHAVING RECHTEN

We zijn niet verplicht om de toegang tot of het gebruik van de app te controleren, maar we behouden ons het recht voor om dit te doen voor het bedienen en onderhouden van de app, om ervoor te zorgen dat u deze overeenkomst naleeft en om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten. We kunnen onwettig gedrag bekendmaken aan wetshandhavingsinstanties; en op grond van geldige juridische procedures kunnen we samenwerken met wetshandhavingsinstanties om gebruikers te vervolgen die de wet overtreden. 

We behouden ons het recht voor (maar zijn niet verplicht) om inhoud die op de app is geplaatst of toegang tot de app te allen tijde en zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken te verwijderen of uit te schakelen als we naar eigen goeddunken vaststellen dat uw inhoud of gebruik van de App aanstootgevend is of in strijd is met deze Overeenkomst. Het bedrijf is niet aansprakelijk of verantwoordelijk jegens gebruikers van de app of enige andere persoon of entiteit voor het al dan niet uitvoeren van de bovengenoemde activiteiten

WIJZIGINGEN IN DE APP

Van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving aan u, kunnen we de App wijzigen, uitbreiden en verbeteren. We kunnen ook op elk moment stoppen met het blijven gebruiken van een deel of de hele app of selectief bepaalde functies van de app uitschakelen. Uw gebruik van de App geeft u geen recht op de voortdurende levering of beschikbaarheid van de App.

Elke wijziging of verwijdering van de App of bepaalde functies zal naar eigen goeddunken en zonder voortdurende verplichting of aansprakelijkheid jegens u worden gedaan. Om de App te verbeteren, kunnen we u vragen en voorstellen om vrijwillig deel te nemen aan het gratis testen van de App en alle gerelateerde inhoud en componenten. Als dat het geval is, kunnen we alle apparaten en componenten die verband houden met dergelijke tests aan u overdragen zonder enige betaling en beperking.

VERGOEDING

U stemt ermee in om het bedrijf, zijn functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, acties of eisen, aansprakelijkheden en schikkingen, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeit uit, of vermoedelijk voortvloeit uit, uw schending van deze Overeenkomst.

BEËINDIGING EN OVERLEVING

We kunnen uw licentie of toegang tot de app op elk moment en om welke reden dan ook opschorten of beëindigen, bijvoorbeeld als u materiële voorwaarden van deze overeenkomst schendt, of schade, risico’s of mogelijke juridische gevolgen voor ons of andere gebruikers creëert. 

Bij beëindiging blijven bepalingen van de Overeenkomst, die naar hun aard na beëindiging van kracht blijven, ook na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garantiedisclaimer, geschillenbeslechting, schadeloosstelling, beperkte licentie voor de App en beperkingen van aansprakelijkheid.

TOEWIJSBAARHEID

U mag uw rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst niet overdragen aan derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Al onze rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst kunnen door ons worden overgedragen aan een van onze gelieerde ondernemingen of in verband met een fusie, overname, bedrijfsherstructurering, verkoop van activa, van rechtswege of anderszins, en door deze Overeenkomst te accepteren, geeft u ons uw uitdrukkelijke toestemming dat we al uw informatie (inclusief persoonlijke gegevens) en inhoud mogen overdragen aan een van onze gelieerde ondernemingen, opvolgers of nieuwe eigenaren.

GESCHILLENBESLECHTING

Als u in de Europese Unie woont, kunt u als consument hier toegang krijgen tot het online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Houd er rekening mee dat het bedrijf niet verplicht of verplicht is om een entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting te gebruiken om geschillen met consumenten in deze context op te lossen. ALS U IN DE VERENIGDE STATEN WOONT, ZIJN DE ARBITRAGEOVEREENKOMST EN AFSTAND VAN GROEPSZAKEN IN DIT ARTIKEL XXII.22 OP U VAN TOEPASSING. LEES ZE ZORGVULDIG DOOR.

 Deze arbitrageovereenkomst is alleen op u van toepassing als u in de Verenigde Staten woont. U kunt zich afmelden voor deze arbitrageovereenkomst. Als u dit doet, kunnen noch u noch het Bedrijf van de ander eisen dat deze deelneemt aan een arbitrageprocedure. Als u zich wilt afmelden, moet u het Bedrijf hiervan schriftelijk op de hoogte stellen binnen 30 dagen na de datum waarop u deze Overeenkomst voor het eerst hebt geaccepteerd. U moet dit adres gebruiken om u af te melden: Kranenhout 39 2134 XC Hoofddorp Als u niet in de Verenigde Staten woont en toch probeert een juridische claim tegen het Bedrijf in de Verenigde Staten in te dienen, is deze Arbitrageovereenkomst van toepassing voor het bepalen van de drempelkwestie of dit artikel XXII.22 op u van toepassing is, en alle andere drempelbepalingen, inclusief ingezetenschap, arbitrage, locatie en toepasselijk recht. Het bedrijf verbindt zich ertoe deel te nemen aan een consumentvriendelijke geschillenbeslechtingsprocedure.

 Daartoe voorziet deze Overeenkomst in een tweedelig proces voor personen op wie deze Sectie XXII.22 van toepassing is: (1) een informele onderhandeling rechtstreeks met het klantenserviceteam van het Bedrijf, en, indien nodig, (2) een bindende arbitrage die wordt uitgevoerd door de American Arbitration Association (“AAA”). U en het Bedrijf behouden elk het recht om hulp te zoeken bij de rechtbank voor geringe vorderingen als alternatief voor arbitrage.

Ten minste 30 dagen voorafgaand aan het starten van een arbitrage komen u en het Bedrijf overeen om de andere partij schriftelijk op de hoogte te stellen van het geschil en te goeder trouw te proberen te onderhandelen over een informele oplossing. U moet uw kennisgeving van betwisting sturen naar [adres Healsens]. Het bedrijf stuurt zijn kennisgeving van betwisting naar het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld.

Een kennisgeving van een geschil moet het volgende bevatten: de naam van de partij en de gewenste contactgegevens, een korte beschrijving van het geschil en de gevraagde voorziening. Als de partijen er niet in slagen het geschil binnen de periode van 30 dagen op te lossen, kan elk van de partijen beginnen met arbitrage door een schriftelijk verzoek tot arbitrage in te dienen (beschikbaar op www.adr.org) bij de AAA en een kopie te verstrekken aan de andere partij. zoals gespecificeerd in de AAA-regels (beschikbaar op www.adr.org).

U en het Bedrijf komen wederzijds overeen dat elk geschil, claim of controverse die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst (gezamenlijk “Geschillen”) zal worden beslecht door middel van bindende individuele arbitrage (de “Arbitrageovereenkomst”). Als er een geschil is over de vraag of deze Arbitrageovereenkomst kan worden afgedwongen of van toepassing is op ons Geschil, komen u en het Bedrijf overeen dat de arbiter over die kwestie zal beslissen. Deze arbitrageovereenkomst vormt het bewijs van een transactie in interstatelijke handel en de federale arbitragewet regelt alle inhoudelijke en procedurele interpretatie en handhaving van deze bepaling. De arbitrage zal worden beheerd door AAA in overeenstemming met de Consumentenarbitrageregels en/of andere AAA-arbitrageregels waarvan is vastgesteld dat ze van toepassing zijn door de AAA (de “AAA-regels”) die op dat moment van kracht zijn, behalve zoals hier gewijzigd. 

De AAA-regels zijn beschikbaar op www.adr.org. Om arbitrage in gang te zetten, moet een ingevuld schriftelijk verzoekschrift (beschikbaar op www.adr.org) worden ingediend bij de AAA en worden verstrekt aan de andere partij, zoals gespecificeerd in de AAA-regels. Uw arbitragekosten en uw aandeel in de vergoeding van de arbiter worden beheerst door de AAA-regels en, indien van toepassing, beperkt door de AAA-consumentenregels. Als dergelijke kosten door de arbiter buitensporig worden bevonden, zal het bedrijf alle arbitragekosten en -kosten betalen. Elke partij kan de arbiter verzoeken honoraria en kosten van advocaten toe te kennen na het bewijs dat de andere partij een vordering, incidentele vordering of verweer heeft ingediend die feitelijk of rechtens ongegrond is, te kwader trouw is ingediend of met het oog op intimidatie, of anderszins lichtzinnig is, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving en de AAA-regels. 

De beslissing van de arbiter bevat de essentiële bevindingen en conclusies waarop de arbiter de uitspraak heeft gebaseerd. Het oordeel over de arbitrale uitspraak kan worden voorgelegd aan elke rechtbank met de juiste jurisdictie. De arbiter kan elk rechtsmiddel toekennen dat is toegestaan door de wet of de AAA-regels, maar een declaratoir of gerechtelijk bevel kan alleen op individuele basis worden toegekend en alleen voor zover nodig om te voorzien in herstel dat wordt gerechtvaardigd door de individuele claim van de eiser.

Geen collectieve acties of representatieve procedures. U en het Bedrijf erkennen en gaan ermee akkoord dat, voor zover toegestaan door de wet, we elk afstand doen van het recht om als eiser of groepslid deel te nemen aan een vermeende class action-rechtszaak, class-brede arbitrage, private procureur-generaal of enige andere andere representatieve of geconsolideerde procedure. Tenzij we schriftelijk overeenkomen, mag de arbiter niet meer dan de vorderingen van één partij consolideren en mag hij op geen enkele andere manier leiding geven aan enige vorm van een groeps- of representatieve procedure.

 Als er een definitieve gerechtelijke vaststelling is dat toepasselijke wetgeving de tenuitvoerlegging van de verklaring van afstand vervat in deze paragraaf verbiedt met betrekking tot een claim, rechtsvordering of gevraagde rechtsmiddel, dan die claim, rechtsgrond of gevraagde rechtsmiddel, en alleen die claim, rechtsvordering of gevraagde remedie, zal worden gescheiden van deze overeenkomst om te arbitreren en zal worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank. In het geval dat een vordering, rechtsvordering of verzochte rechtsmiddel wordt gescheiden op grond van deze paragraaf, komen u en wij overeen dat de vorderingen, rechtsvorderingen of gevraagde rechtsmiddelen die niet onderworpen zijn aan arbitrage zullen worden opgeschort totdat alle arbitrabele vorderingen, oorzaken van actie en gevraagde rechtsmiddelen worden opgelost door de arbiter. Als het Bedrijf deze Sectie XXII.22 wijzigt na de datum waarop u deze Overeenkomst voor het laatst hebt geaccepteerd (of latere wijzigingen in deze Overeenkomst hebt geaccepteerd), kunt u die wijziging afwijzen door ons binnen 30 dagen na de datum waarop de verandering is effectief. 

Het afwijzen van een nieuwe wijziging betekent echter niet dat uw voorafgaande toestemming voor eventuele eerdere overeenkomsten om geschillen tussen u en het Bedrijf te beslechten (of uw voorafgaande toestemming voor eventuele latere wijzigingen daarvan), die van kracht en afdwingbaar blijven, niet wordt ingetrokken of gewijzigd. Geschil tussen u en het bedrijf. Behalve zoals bepaald in de voorgaande paragraaf, zullen bij beëindiging alle bepalingen van deze Overeenkomst, die naar hun aard na beëindiging zouden moeten voortduren, ook na beëindiging blijven bestaan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle eigendomsbepalingen, garantiedisclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid. 

Als een scheidsgerecht of bevoegde rechtbank om welke reden dan ook oordeelt dat een bepaling van deze Overeenkomst, of een deel daarvan, niet-afdwingbaar is, zal die bepaling voor zover maximaal toegestaan worden afgedwongen om de bedoeling van deze Overeenkomst te beïnvloeden, en de rest van deze Overeenkomst blijft volledig van kracht. Een gedrukte versie van deze overeenkomst is toelaatbaar in arbitrale, gerechtelijke of administratieve procedures.

Geen afstandsverklaring door het Bedrijf van een voorwaarde of voorwaarde die in deze Overeenkomst is uiteengezet, zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende afstandsverklaring van een dergelijke voorwaarde of een afstandsverklaring van enige andere voorwaarde of voorwaarde, en elk verzuim van het Bedrijf om een recht of bepaling onder deze Overeenkomst houdt geen afstand van een dergelijk recht of bepaling in. Als een bepaling van deze Overeenkomst door een rechtbank of een ander tribunaal met bevoegde jurisdictie om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling worden geëlimineerd of tot een minimum worden beperkt, zodat de overige bepalingen van deze Overeenkomst van kracht blijven. volle kracht en effect.

GEMENGD

Als om welke reden dan ook een rechtbank of een andere bevoegde staatsautoriteit of bevoegde jurisdictie oordeelt dat een bepaling van deze Overeenkomst, of een deel daarvan, niet-afdwingbaar is, zal die bepaling worden afgedwongen voor zover maximaal toegestaan, en de rest van deze Overeenkomst blijft van kracht in volle kracht en effect. Een gedrukte versie van deze overeenkomst is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures en wordt behandeld als een openbare overeenkomst.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Als u opmerkingen of vragen heeft over een deel van de services of een deel van deze Overeenkomst, neem dan gerust contact met ons op via contact@healsens.com. We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en we verwachten dat onze gebruikers hetzelfde doen. Als u een inbreuk op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten wilt melden, neemt u contact met ons op via contact@healsens.com, met gebruikmaking van de kop ‘Intellectueel eigendomsrapport’.

Get the Healsens app

Choose either App Store or the Google Play, then scan the displayed QR code with your phone.